Ο Ιάσων Ρουσόπουλος είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Finance and Development, School of Oriental and African Studies, University of London.

Από το 2015 είναι σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και επικεφαλής της διαδικασίας ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ. Συμμετείχε με την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους στο ΔΣ της εταιρείας ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Παράλληλα είναι μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Διεθνή Διαγωνισμό για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι θαλάσσιες περιοχές στην Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και νοτίως της Κρήτης. Επίσης έχει εργαστεί στον τομέα της ανάπτυξης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Σε ερευνητικό επίπεδο, έχει εκδώσει επιστημονικό άρθρο με τίτλο “THE CHANGING GEOGRAPHY OF DEBT AND IMF’S INVOLVEMENT: From Global to European South”  στο επιστημονικό περιοδικό World Review of Political Economy.

Τα ελληνικά είναι η μητρική γλώσσα, χειρίζεται άνετα τα Αγγλικά και έχει καλή γνώση Κινέζικων και Ισπανικών.

Τον Φεβρουάριο του 2017 ανέλαβε καθήκοντα ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Ο Δημήτριος Τσέκερης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ (2010), με εξειδίκευση στην Ενέργεια. Είναι επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος από το Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU) στον τομέα της Ενέργειας και της Αειφορείας (2011-2013, MSc in Sustainable Energy) με ειδίκευση σε ζητήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Savings).

Έχει εργαστεί στη Δανία σε διοικητικό επίπεδο (Project Governance) σε πολυεθνική εταιρία στον τομέα της βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικής μηχανικής (2014-2015), ενώ είναι και κάτοχος Πιστοποίησης Project Management (PRINCE2). Έχει συμμετάσχει σε ημερίδες και συνέδρια για την ενέργεια στην Κοπεγχάγη της Δανίας (ISPE Nordic Sustainability Conference και Energy Europe Conference).

Έπειτα εργάστηκε στην Ελλάδα ως Σύμβουλος σε συμβουλευτική εταιρία (2016), ασχολούμενος κυρίως στους τομείς του Process Mapping & Diagnosis, Business Process Reengineering (Business Process Management) και του Performance Management για εταιρίες και οργανισμούς.

Από τον Ιανουάριο του 2017 εργάζεται ως Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Ενέργειας σε ζητήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αγορών Ενέργειας και γενικότερα ενεργειακά θέματα.

Τα ελληνικά είναι η μητρική του γλώσσα, ενώ μιλάει άπταιστα Αγγλικά, καθώς επίσης και Γερμανικά και Δανικά σε καλό επίπεδο.

Είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ADMIE HOLDING).

ΜΕΛΗ Δ.Σ

Ο Κωνσταντίνος Καρακατσάνης είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Από το Νοέμβριο 2011 ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού. Έχει εμπειρία από ένα ευρύ φάσμα λογιστικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους.

Έχει εργαστεί επί 5ετία σε λογιστικό γραφείο, με κύριο αντικείμενο εργασιών την τήρηση των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικών και διπλογραφικών), διεκπεραίωση υποθέσεων με ΔΟΥ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης την επίβλεψη μισθοδοσίας και εν γένει την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και παροχή συμβουλών  και γνωμοδοτήσεων για την ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων από τις φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις διαδικασιών.

Από το Δεκέμβριο 2016 είναι υπεύθυνος λογιστηρίου της ανώνυμης εταιρείας παροχής υπηρεσιών φύλαξης Mondial Protectas ΑΕ.

Μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική, ενώ χρησιμοποιεί άνετα την αγγλική και σε ικανοποιητικό επίπεδο τη γερμανική.

Έχει γνώση Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Η Βάια Καραθόδωρου αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2005. Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δίκαιο των επιχειρήσεων με κατεύθυνση στο οικονομικό δίκαιο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δημόσιο δίκαιο. Αμφότερα από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης, όπου είναι και υποψήφια διδάκτορας, με θέμα διδακτορικής διατριβής το πρόγραμμα επιείκειας στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2007. Εργάζεται έκτοτε ως δικηγόρος. Εξειδικεύεται στους τομείς του δικαίου των επιχειρήσεων και εταιριών καθώς και του δικαίου του ανταγωνισμού. Το 2016 εργάστηκε ως σύμβουλος της Παγκόσμιας  Τράπεζας για την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Διετέλεσε σύμβουλος του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στη γενική γραμματεία βιομηχανίας. Από το Νοέμβριο του 2016 εργάζεται ως ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και της Εταιρίας Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή.

Ο Λάμπρος Σωμάκος είναι Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος του Πανεπιστημίου “LA SAPIENZA” της Ρώμης με πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού-Υδραυλικού. Με πάνω από 40 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες και σε επίβλεψη κατασκευής μεγάλων υδραυλικών έργων όπως φράγματα και συναφή έργα, σήραγγες και υπόγειους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα. Εργάστηκε στη Νιγηρία με το γραφείο Δοξιάδη, στη Σαουδική Αραβία με την κατασκευαστική εταιρία ΒΙΟΚΑΤ και στο Κουβέιτ με την εταιρία Συμβούλων ACE. σε μεγάλα έργα υποδομής. Την περίοδο 1980-1997 εργάστηκε στη ΔΕΗ στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΑΥΕ). Αντικείμενο ήταν η μελέτη και επίβλεψη κατασκευής Υδροηλεκτρικών Έργων και σε θέση διευθυντή κλιμακίων επίβλεψης της κατασκευής του ΥΗΕ Πηγών Αώου και των Έργων Θεσσαλίας (ΥΗΕ Μεσοχώρας, ΥΗΕ Συκιάς). Την περίοδο 2000-2014 εργάστηκε ως συντονιστής της ομάδας Τεχνικού Συμβούλου στο ΥΠΕΧΩΔΕ στα έργα ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά και στα έργα ύδρευσης Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου Κρήτης από το φράγμα Αποσελέμη. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής, κάτοχος πτυχίων υδραυλικών και γεωτεχνικών έργων, συνεργάτης της μελετητικής εταιρείας “Υδροεξυγιαντική” Λ. Λαζαρίδης, μέλος της ομάδας με αντικείμενο την οριστική μελέτη του φράγματος Μύρτου, στην Κρήτη. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, του Συνδέσμου Μελετητών Υδραυλικών Έργων, της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων, της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων και της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων και Υπογείων έργων.