Ο κ. Χρήστος Αγιακλόγλου, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά, έχει διδακτορικό στην Οικονομετρία (1992) και πτυχία Master στα Χρηματοοικονομικά (1991) από το Πανεπιστήμιο του Illinois at Urbana – Champaign, στην Αμερική, πτυχίο Master στα Οικονομικά (1987) από το Πανεπιστήμιο Florida Atlantic University, στην Αμερική και Βασικό Πτυχίο στα Οικονομικά (1986) από την Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, σημερινό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ελλάδα.  Η διδακτορική του διατριβή έγινε σε θέματα θεωρίας αλλά και εφαρμογής ανάλυσης χρονοσειρών στην οικονομετρία και έχει δημοσιεύσει ένα αρκετά ικανοποιητικό αριθμό εργασιών σε διεθνή περιοδικά τόσο σε θεωρητικά θέματα οικονομετρίας όσο και σε πρακτικά θέματα που αφορούν τη διερεύνηση της συμπεριφοράς διαφόρων οικονομικών, χρηματοοικονομικών αλλά και Διοικητικών φαινομένων.  Έχει επίσης αποφοιτήσει με άριστα και του έχει απονεμηθεί βραβείο για αριστεία στην Διδασκαλία από το Πανεπιστήμιο του Illinois στην Αμερική, ενώ το δημοσιευμένο του ερευνητικό έργο έχει αναγνωριστεί από την Διεθνή Ακαδημαϊκή Κοινότητα με πλήθος αναφορών ακόμα και σε επιστημονικά συγγράμματα.

Έχει διδάξει αρκετά μαθήματα σε προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή κυρίως όμως σε μαθήματα οικονομετρικής ανάλυσης και έχει συγγράψει ένα μικρό αριθμό επιστημονικών συγγραμμάτων.  Έχει συμμετάσχει σε διάφορα Επιστημονικά Συνέδρια και είναι κριτής επιστημονικών μελετών σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.  Την περίοδο 2011-2015 υπήρξε Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει συμμετάσχει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ κατά την περίοδο 2008-2010, καθώς και σε επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας, ενώ υπήρξε και σύμβουλος με σύμβαση έργου στον ΟΤΕ κατά την περίοδο 1996-1999 σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής στο Τμήμα Τιμολογιακών Μελετών.

Ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος Αθηνών με εξειδίκευση σε θέματα Εταιρικού Δικαίου, Δικαίου Ενέργειας και Δικαίου του Ανταγωνισμού. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Queen Mary, University of London και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Business, Competition and Regulatory Law (MBL-FU) από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie Universität Berlin). Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA, από το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece. Τέλος κατέχει και πτυχίο πολιτικών επιστημών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ως δικηγόρος, έχει παράσχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες προς ενεργειακές εταιρείες (ΔΕΗ ΑΕ, κλπ), ενώ συμμετέχει ενεργά και στις δραστηριότητες της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου Ενέργειας καθώς και της European Federation of Energy Law Associations (EFELA).Η μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική, ενώ ομιλεί άπταιστα αγγλικά και διαθέτει γνώσεις της γαλλικής γλώσσας. Επιπλέον, ως απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, χειρίζεται άριστα την γερμανική γλώσσα.

ΜΕΛΗ Δ.Σ

Ο κ. Βασίλειος Μήκας γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1959. Έλαβε το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με διπλωματική εργασία στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 1985, και παρακολούθησε επιτυχώς το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ το 1992-3.

Από το 1985 μέχρι το 2000 απασχολήθηκε συνεχώς σε σημαντικές εξαγωγικές εταιρίες της χημικής βιομηχανίας, στον ιδιωτικό τομέα, σε διευθυντικές θέσεις. Την περίοδο αυτή ασχολήθηκε με θέματα διεθνούς εμπορίου προϊόντων αυστηρών προδιαγραφών, αναπτύσσοντας και διαχειριζόμενος σχετικές διαδικασίες ποιότητας, τεχνικού μάρκετινγκ και συγκριτικής αξιολόγησης εμπορικών συνεργασιών.

Από το 2000 δραστηριοποιείται, ως διαχειριστής σε εταιρία ιδιοκτησίας του, στην εμπορία ειδικών χημικών προσθέτων, συνεργαζόμενος με διεθνείς εταιρείες και προμηθεύοντας Ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες.

Ο κ. Κωνσταντίνος Δρίβας είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών. Κατέχει Μεταπτυχιακό́ τίτλο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις Επιστήμες της Αγωγής.

Εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ από το 1993 υπηρετώντας διάφορους τομείς και αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις ευθύνης μεταξύ των οποίων Διευθυντής Λειτουργικής & Διοικητικής Υποστήριξης με Αρμοδιότητα την Ασφάλεια των Εγκαταστάσεων και Αναπληρωτής Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών με Αρμοδιότητα τον Συντονισμό & Λειτουργία των Περιφερειακών Κέντρων.

Δραστηριοποιείται ενεργά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχει διατελέσει  Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου (2010-2014) συμμετέχοντας σε διάφορες Επιτροπές του Δήμου.

Το 2014 διορίστηκε ως Τακτικό́ Μέλος Διοικητικού́ Συμβουλίου στο Γενικό́ Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ−ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του διασυνδεομένου σε αυτό́ Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης.

Ο κ. Κωνσταντίνος Λ. Αγγελόπουλος κατέχει Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και Μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics (LSE). Τα τελευταία δεκαέξι χρόνια έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με την διαχείριση ακινήτων, την προσέλκυση επενδύσεων και το σχεδιασμό επενδυτικών πολιτικών. Έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος και μέλος Δ.Σ. εταιρειών καθώς και σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, και Ανάπτυξης.

Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών αγοριών.

Ο κ. Δημοσθένης Παληγιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Msc στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται στον Τραπεζικό-Χρηματοοικονομικό τομέα. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων-σεμιναρίων με θέματα που άπτονται των Χρηματοοικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.