Ο κ. Ιάσων Ρουσόπουλος είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Finance and Development, School of Oriental and African Studies, University of London.
Επί του παρόντος κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Οικονομικού Διευθυντή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της Αριάδνης Interconnection.
Από τον Φεβρουάριο 2017 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2017 κατείχε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ενώ από τον Μάρτιο του 2018 μέχρι το Δεκέμβριο 2018 διετέλεσε και πάλι Πρόεδρος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.
Το 2015 ήταν επικεφαλής της διαδικασίας ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ ως σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα είναι μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Διεθνή Διαγωνισμό για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι θαλάσσιες περιοχές στην Ελλάδα και έχει εργαστεί στον τομέα της ανάπτυξης και συμβουλευτικής επιχειρήσεων.
Σε ερευνητικό επίπεδο, έχει συμμετάσχει στην συγγραφή και έκδοση του επιστημονικού άρθρου με τίτλο «THE CHANGING GEOGRAPHY OF DEBT AND IMF’S INVOLVEMENT: From Global to European South» στο επιστημονικό περιοδικό World Review of Political Economy.
Τα ελληνικά είναι η μητρική του γλώσσα, χειρίζεται άνετα τα Αγγλικά και έχει καλή γνώση Κινεζικών και Ισπανικών.

Ο Δρ. Ιωάννης Καμπούρης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Πτυχίο και Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

Έχει πάνω από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο της ενέργειας. Από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2017 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Από το 2005 κατέχει θέσεις ευθύνης ως Διευθυντής του Σχεδιασμού Συστήματος Μεταφοράς (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), Διευθυντής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ΑΔΜΗΕ ΑΕ), καθώς και Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μελετών Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ).

Από το 1988 έως το 1996 ήταν βοηθός έρευνας και διδασκαλίας στο ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Από το 2002 έως το 2011 ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής στο TEI Πειραιά.

Είναι ενεργό μέλος σε πολλούς οργανισμούς όπως ΤΕΕ, ΙΕΕΕ, CIGRE, ENTSO-E κ.ά. Επιπλέον, έχει πάνω από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Τα ελληνικά είναι η μητρική του γλώσσα και κατέχει άπταιστα την αγγλική γλώσσα.

ΜΕΛΗ Δ.Σ

Ο κος Νικολούζος είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια του Αμβούργου και της Βρέμης με ειδίκευση στο Συνταγματικό, Διοικητικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.

Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως το Νοέμβριο του 2016, έχοντας μεταξύ άλλων ενεργό συμμετοχή ως νομικός σύμβουλος στην διαδικασία πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ.

Τα ελληνικά είναι η μητρική του γλώσσα, χειρίζεται άνετα τα Αγγλικά και τα Γερμανικά και έχει καλή γνώση Γαλλικών και Ισπανικών.

Ο Κωνσταντίνος Καρακατσάνης είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Από το Νοέμβριο 2011 ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού. Έχει εμπειρία από ένα ευρύ φάσμα λογιστικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους.

Έχει εργαστεί επί 5ετία σε λογιστικό γραφείο, με κύριο αντικείμενο εργασιών την τήρηση των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικών και διπλογραφικών), διεκπεραίωση υποθέσεων με ΔΟΥ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης την επίβλεψη μισθοδοσίας και εν γένει την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και παροχή συμβουλών  και γνωμοδοτήσεων για την ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων από τις φορολογικές και ασφαλιστικές διατάξεις διαδικασιών.

Από το Δεκέμβριο 2016 είναι υπεύθυνος λογιστηρίου της ανώνυμης εταιρείας παροχής υπηρεσιών φύλαξης Mondial Protectas ΑΕ.

Μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική, ενώ χρησιμοποιεί άνετα την αγγλική και σε ικανοποιητικό επίπεδο τη γερμανική. Έχει γνώση Διεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

O κ. Δαρούσος είναι απόφοιτος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2011 έχει απασχοληθεί στους τομείς της παροχής χρηματοοικονομικών, λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς και της ναυτιλίας. Σήμερα, ως συνέταιρος εταιρείας παροχής συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, εργάζεται σαν οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων για στρατηγικές επενδύσεις και αδειοδοτήσεις.

Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Σίτυ του Λονδίνου με ειδίκευση στην διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και έμφαση στην χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων για την διαχείριση κινδύνου. Ως υποψήφιος διδάκτορας στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΟΗΕ), ασχολείται ερευνητικά με τα πεδία των Οικονομικών, της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Μιλάει άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.