ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κάντε κλικ στο παραπάνω οργανόγραμμα για περισσότερες πληροφορίες

Διοικητικό συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χρήστος Αγιακλόγλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Παναγιώτης Ηλιόπουλος

ΜΕΛΗ ΔΣ

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Κωνσταντίνος Δρίβας

Δημοσθένης Παληγιάννης

Βασίλειος Μήκας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μαρία Σταματιάδου

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δήμητρα Παππά – Νομικός Σύμβουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σταυρούλα (Βένια) Τσιγαρίδα – Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (IR)

Γεώργιος Ελευθερίου – Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων

Γεώργιος Γκίκας – Αναλυτής Επενδυτικών Σχέσεων