ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κάντε κλικ στο παραπάνω οργανόγραμμα για περισσότερες πληροφορίες

Διοικητικό συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος Αγιακλόγλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Ηλιόπουλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δημοσθένης Παληγιάννης

Κωνσταντίνος Δρίβας

Βασίλειος Μήκας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μαρία Σταματιάδου

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Φραντζής Σιγάλας – Νομικός Σύμβουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σταυρούλα (Βένια) Τσιγαρίδα – Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (IR)

Γεώργιος Ελευθερίου – Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων

Χαράλαμπος Κραγιόπουλος – Αναλυτής Επενδυτικών Σχέσεων