ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κάντε κλικ στο παραπάνω οργανόγραμμα για περισσότερες πληροφορίες

Διοικητικό συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιάσων Ρουσόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Καμπούρης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ευάγγελος Δαρούσος (Πρόεδρος)

Κωνσταντίνος Καρακατσάνης (Μέλος)

Αλέξανδρος Νικολούζος (Μέλος)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μαρία Σταματιάδου

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Φραντζής Σιγάλας – Νομικός Σύμβουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σταυρούλα (Βένια) Τσιγαρίδα – Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (IR)

Γεώργιος Ελευθερίου – Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων

Χαράλαμπος Κραγιόπουλος – Αναλυτής Επενδυτικών Σχέσεων