Νίκος Σταματιάδης

Ο Νικόλαος Σταματιάδης είναι Οικονομολόγος  απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βομηχανικής Θεσσαλονίκης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με θέμα τον Εσωτερικό έλεγχο και Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα , την πρότυπο κοστολόγηση , χρηματοοικονομικό management και Αναλυτική Λογιστική .

Είναι λογιστής –φοροτεχνικός  Α τάξης με εμπειρία στη τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας , στην οικονομική ανάλυση των ισολογισμών και έχει γνώση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων . Έχει εργασθεί επί 20ετία σε πολυεθνική εταιρεία αναλαμβάνοντας  διευθυντικές θέσεις  όπως Οικονομικού προγραμματισμού , Εσωτερικού Ελέγχου και Οικονομικού Διευθυντού .

Είναι εξειδικευμένος στην κατάστρωση προυπολογισμών , επιχειρηματικών σχεδίων , στην οργάνωση συστήματος πληροφόρησης της Διοίκησης (MIS) , στην οργάνωση συστήματος κοστολόγησης βιομηχανικής παραγωγής  και στην οργάνωση συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου .

Αντιπροσωπευτικά έργα του είναι η εκπόνηση  μελέτης οργάνωσης συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα , η εκπόνηση μελέτης συστήματος κοστολόγησης βιομηχανικής παραγωγής , η συμμετοχή του σε ομάδα στελεχών βιομηχανικής μονάδας με σκοπό την εξαγορά κρατικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια  και η μελέτη αναδιοργάνωσης  των οικονομικών υπηρεσιών.