Φραντζής Σιγάλας

Δικηγόρος από το 2003 με πλούσια πείρα σε Εμπορικό Δίκαιο και Δημόσιους Διαγωνισμούς, Διοικητικό Δίκαιο, και Εκπαιδευτικό Δίκαιο.
Έχει ασχοληθεί με υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών, ευρωπαϊκού δικαίου με ειδίκευση σε θέματα εταιρειών, εμπορικού δικαίου με πρακτική εμπειρία σε συστήματα διανομής και αντιπροσωπειών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.
Ο κ. Σιγάλας έχει συμβάλλει στο υπό έκδοση βιβλίο «Rival Securities in Europe and Beyond», καθώς και στην έκδοση του βιβλίου «Governance as Security. Individual, Market, and Techniques of Power in the European Union», Nicholas Scandamis, Kosmas Boskovits, Ant. N. Sakkoulas- Bruylant, Athens, 2006.
Απόφοιτος από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τομέα των Διεθνών Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Πρόγραμμα Σπουδών του ALBA University, το τμήμα Business for Lawyers. Κατέχει άριστη γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας (Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου Cambridge, Certificat Pratique de Langue Française (1er Degré- Université de Paris- Sorbonne).