Βαΐα Καραθόδωρου

Η Βάια Καραθόδωρου αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2005. Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δίκαιο των επιχειρήσεων με κατεύθυνση στο οικονομικό δίκαιο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στο δημόσιο δίκαιο. Αμφότερα από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης, όπου είναι και υποψήφια διδάκτορας, με θέμα διδακτορικής διατριβής το πρόγραμμα επιείκειας στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2007. Εργάζεται έκτοτε ως δικηγόρος. Εξειδικεύεται στους τομείς του δικαίου των επιχειρήσεων και εταιριών καθώς και του δικαίου του ανταγωνισμού. Το 2016 εργάστηκε ως σύμβουλος της Παγκόσμιας  Τράπεζας για την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων. Διετέλεσε σύμβουλος του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στη γενική γραμματεία βιομηχανίας. Από το Νοέμβριο του 2016 εργάζεται ως ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και της Εταιρίας Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή.