ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κάντε κλικ στο παραπάνω οργανόγραμμα για περισσότερες πληροφορίες

Διοικητικό συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιάσων Ρουσόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Καμπούρης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ευάγγελος Δαρούσος (Πρόεδρος)

Κωνσταντίνος Καρακατσάνης (Μέλος)

Αλέξανδρος Νικολούζος (Μέλος)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μαρία Σταματιάδου

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Φραντζής Σιγάλας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (IR)

Χαράλαμπος Κραγιόπουλος – Αναλυτής Επενδυτικών Σχέσεων