ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κάντε κλικ στο παραπάνω οργανόγραμμα για περισσότερες πληροφορίες

Διοικητικό συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιάσον Ρουσόπουλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ευάγγελος Δαρούσος (Πρόεδρος)

Κωνσταντίνος Καρακατσάνης (Μέλος)

Ιωάννης Μαργαρης (Μέλος)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Νίκος Σταματιάδης

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βάια Καραθόδωρου