ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κάντε κλικ στο παραπάνω οργανόγραμμα για περισσότερες πληροφορίες

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιάσων Ρουσόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Δημήτριος Τσέκερης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κωνσταντίνος Καρακατσάνης (Πρόεδρος)
Βάια Καραθόδωρου (Μέλος)
Λάμπρος Σωμάκος (Μέλος)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Νίκος Σταματιάδης

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βάια Καραθόδωρου