ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κάντε κλικ στο παραπάνω οργανόγραμμα για περισσότερες πληροφορίες

Διοικητικό συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Iάσων Ρουσόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελένη Ζαρίκου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ευάγγελος Δαρούσος (Πρόεδρος)

Κωνσταντίνος Καρακατσάνης (Μέλος)

Αλέξανδρος Νικολούζος (Μέλος)

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μαρία Σταματιάδου

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Φραντζής Σιγάλας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (IR)

Σαμπρίνα Τβισς