ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κάντε κλικ στο παραπάνω οργανόγραμμα για περισσότερες πληροφορίες

Διοικητικό συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιάσωνος Ρουσόπουλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ευάγγελος Δαρούσος (Πρόεδρος)

Κωνσταντίνος Καρακατσάνης (Μέλος)

Ιωάννης Μαργαρης (Μέλος)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Νίκος Σταματιάδης

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βαία Καραθοδόρου