Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος

Ο κ. Παπαγιαννακόπουλος εντάχθηκε στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών τον Ιούνιο 2017 ως Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές. Έχει εργασιακή εμπειρία άνω των 15 ετών στο χώρο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, διαχείρισης κεφαλαίων και επενδυτικών σχέσεων.

Πριν από την πρόσληψή του, εργάστηκε επί συναλλαγών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρίες του ξενοδοχειακού κλάδου, βιομηχανίας, τεχνολογίας και ακίνητης περιουσίας. Μέχρι το 2015 εργάστηκε για τον εναλλακτικό διαχειριστή κεφαλαίων Dromeus Capital Management (Suisse). Κατείχε το ρόλο του υπεύθυνου αναλυτή επί ελληνικών μετοχών και ομολόγων, ενώ αργότερα εργάστηκε ως αναλυτής σε διαφορετικούς κλάδους σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές, κατέχοντας και θέση μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής. Μέχρι το 2009, εργάστηκε για την ομάδα επενδυτικών σχέσεων στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) ως υπεύθυνος χρηματοοικονομικης ανάλυσης, ενώ υπήρξε και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕΕΑΠ.

Προηγούμενη εργασία σχετίζεται με τις ελληνικές επενδυτικές τράπεζες Eurobank Equities και NBG Securities, όπου ήταν ο αναλυτής επί ελληνικών τηλεπικοινωνιών, καθώς και των κλάδων υποδομών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιομηχανιών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το Graduate School of Business του ALBA και πτυχίου B.Sc. στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική από το American College of Greece (Deree).