Νεκτάριος Παπαγιαννακόπουλος

Ο Νεκτάριος εντάχθηκε στην ADMIE Holding ως Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές τον Ιούνιο του 2017, έναντι της εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έχει εργασιακή εμπειρία άνω των 15 ετών στο χώρο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, διαχείρισης και επενδυτικών σχέσεων.

Πριν από την πρόσληψή του, εργάστηκε για δύο χρόνια στο Λονδίνο και την Αθήνα επί συναλλαγών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (M&A) σε εταιρείες του ξενοδοχειακού κλάδου, βιομηχανίας, τεχνολογίας και ακίνητης περιουσίας. Μέχρι το 2015 ο Νεκτάριος εργάστηκε για τον εναλλακτικό διαχειριστή κεφαλαίων Dromeus Capital Management (Suisse). Κατείχε το ρόλο του υπεύθυνου αναλυτή επί ελληνικών μετοχών και ομολόγων, ενώ αργότερα εργάστηκε ως αναλυτής επί μετοχών και ομολόγων σε διαφορετικούς κλάδους σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές, κατέχοντας και θέση μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής. Μέχρι το 2009, ο Νεκτάριος εργάστηκε για την κορυφαία ομάδα επενδυτικών σχέσεων στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), ως υπεύθυνος χρηματοοικονομικης ανάλυσης, ενώ υπήρξε και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ ΑΕΕΑΠ.

Παλαιότεροι ρόλοι σχετίζονται με κορυφαίες ελληνικές επενδυτικές τράπεζες και αναγνωρισμένες ομάδες ανάλυσης στην Eurobank Equities και την NBG Securities, όπου ήταν ο αναλυτής επί των ελληνικών τηλεπικοινωνιών, καθώς και των κλάδων υποδομών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιομηχανιών.

Ο Νεκτάριος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το Graduate School of Business του ALBA και πτυχίου B.Sc. στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική από το American
College of Greece (Deree).