Συνέδριο Athex Mid – Cap, Αθήνα, Απρίλιος 2018 (παρουσίαση στ’ αγγλικά)

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα συμμετάσχει στο Συνέδριο Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης  (Mid Cap) που διοργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο στις 26 Απριλίου 2018. Στόχος του Συνεδρίου είναι να προωθήσει στο ελληνικό και ξένο επενδυτικό κοινό, εταιρείες με κεφαλαιοποίηση ύψους 100-500 εκατ, οι οποίες έχουν επενδυτικά πλάνα επέκτασης και επομένως προοπτική ανάπτυξης.