Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Εσωτερικού Ελεγκτή στην ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Κατ’ επιταγή των διατάξεων του Ν. 3016/2002(Α΄110) και με σκοπό τη τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προκηρύσσει μια (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, με τον οποίο θα συνάψει οχτάμηνη σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με την Εταιρεία. Το πρόσωπο αυτό θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ…

Στη γραμμή αφετηρίας η Διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου

Στη γραμμή αφετηρίας εισήλθε σήμερα ένα έργο υποδομής κομβικής σημασίας για την εθνική οικονομία, η διασύνδεση της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), με τη δημοσιοποίηση των τευχών δημοπράτησης για τους διαγωνισμούς για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέσει την Πελοπόννησο με την Κρήτη και των δυο τερματικών σταθμών. Η…

Eγκαίνια της Α’ Φάσης του έργου της Διασύνδεσης των Κυκλάδων

Στις 19 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Α’ Φάσης του έργου της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την οποία η Σύρος και η Πάρος διασυνδέονται με υποβρύχιο καλώδιο υψηλής τάσης με το ηπειρωτικό σύστημα. Μέσω της Πάρου η  Αντίπαρος, η Νάξος, το Κουφονήσι, η Σχοινούσα, η Ηρακλειά, η…

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπευθύνου Επενδυτικών Σχέσεων (IR)

Στο πλαίσιο στελέχωσης σχετικής υπηρεσίας, η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιθυμεί να προσλάβει έναν Υπεύθυνο Επενδυτικών Σχέσεων – Investors Relations Manager. Βασικά Καθήκοντα Έργο του Υπευθύνου Επενδυτικών Σχέσεων θα αποτελέσει η μετάδοση, για λογαριασμό της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ενός συνεπούς μηνύματος προς την επενδυτική κοινότητα, καθώς και η διατήρηση και διαχείριση των…

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπευθύνου Επενδυτικών Σχέσεων (IR)

Στο πλαίσιο της επικείμενης απόσχισης από την ΔΕΗ και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ επιθυμεί να προσλάβει έναν Υπεύθυνο Επενδυτικών Σχέσεων – Investors Relations Manager.

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εσωτερικού Ελεγκτή

Κατ’ επιταγή των διατάξεων του Ν. 3016/2002(Α΄110) και με σκοπό τη τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προκηρύσσει μια (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, με τον οποίο θα συνάψει οχτάμηνη σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με την Εταιρεία…