Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπευθύνου Επενδυτικών Σχέσεων (IR)

Στο πλαίσιο της επικείμενης απόσχισης από την ΔΕΗ και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ επιθυμεί να προσλάβει έναν Υπεύθυνο Επενδυτικών Σχέσεων – Investors Relations Manager.

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εσωτερικού Ελεγκτή

Κατ’ επιταγή των διατάξεων του Ν. 3016/2002(Α΄110) και με σκοπό τη τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προκηρύσσει μια (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, με τον οποίο θα συνάψει οχτάμηνη σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με την Εταιρεία…