Επικαιροποίηση κάλυψης από την EDISON με βάση τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2019 (στα Αγγλικά)

Βρείτε εδώ την επικαιροποιημένη κάλυψη από την EDISON με βάση τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου (στα Αγγλικά)

Σχετικά με το αρχικό δελτίο της κάλυψης της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ακολουθήστε το παρακάτω σύνδεσμο με ένα εισαγωγικό βίντεο:

Bitesize briefing – ADMIE Holding

 

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

Σε σχολιασμό δημοσιευμάτων σχετικά με την ύπαρξη οφειλόμενων τόκων υπερημερίας από την πλευρά της ΔΕΗ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,  η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ενημερώνει τα εξής: Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει απαίτηση από την ΔΕΗ Α.Ε. για υπερήμερη είσπραξη των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος της περιόδου 2011-2018 τόκους ύψους €31,8 εκ. Το συνολικό ποσό της πρόβλεψης…