Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης Αποτελεσμάτων Πρώτου Εξαμήνου 2018

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») θα ανακοινώσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου 2018, σήμερα μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, καθώς και τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.admieholding.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr. Για περισσότερες πληροφορίες,…

Διανομή Προμερίσματος χρήσης 2018

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Δ.Σ.), στη συνεδρίαση της 2 Ιουλίου 2018, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018 ύψους 7.338.480 ευρώ ή 0,0316 Ευρώ ανά μετοχή.   Το ποσό του προμερίσματος των 0,0316 Ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 15%, σύμφωνα με το…

Ανακοίνωση Αναχρηματοδότησης Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Συγγενής εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στις 29 Ιουνίου 2018 ολοκλήρωσε την διαδικασία αναχρηματοδότησης του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου («ΚΟΔ») που είχε συνάψει με Ελληνικές Τράπεζες το 2017 και είχε περιθώριο επιτοκίου 6,25%, συνάπτοντας νέο ΚΟΔ με το περιθώριο επιτοκίου να ανέρχεται πλέον στο…

Γνωστοποίηση τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου 2018

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. γνωστοποιεί την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2018  όσον αφορά στη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.   Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/07/2018 αντί της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας Πέμπτη 05/07/2018.  …

Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α τριμήνου 2018

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η “Εταιρεία”) θα ανακοινώσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου αύριο Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματηστηριού Αθηνών. Η Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.admieholding.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματηστηριού Αθηνών www.helex.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν…

Γνωστοποίηση αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την 11.05.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας αναλαμβάνει η κα Μαρία Σταματιάδου του Νικολάου σε αντικατάσταση του Νικόλαου Σταματιάδη του Κωνσταντίνου.

 

 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση Σύναψης Δανείου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η συνδεδεμένη της εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκταμίευσε στις 30 Απριλίου 2018 €199 εκατ ως προϊόν δανειακής χρηματοδότησης από τις τράπεζες Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited Το ως άνω κοινοπρακτικό δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός…

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

Σχολιάζοντας τα σημερινά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου σε σχέση με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για την Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη ρυθμιστική περίοδο 2018-2021 του ΑΔΜΗΕ και για την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διευκρινίζει τα εξής: -Εκδόθηκε στις 23 Μαρτίου, έπειτα από πολύμηνη καθυστέρηση, η απόφαση της ΡΑΕ…

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2018

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2018:   1) Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες και…