Αλλαγή Διεύθυνσης των Γραφείων της Εταιρείας

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει τους μετόχους της, το επενδυτικό κοινό και γενικότερα όλους τους συναλλασσόμενους με αυτήν ότι από την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, η νέα διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας είναι η εξής:   Δυρραχίου 89 και Κηφισού 104 43 Αθήνα   Τα στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρεία παραμένουν…

H Nexans Ανάδοχος του έργου της Γ’ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι η συγγενής της εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η Γ΄ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων εισέρχεται σε φάση υλοποίησης, μετά την επιλογή της NEXANS ως αναδόχου για το έργο που προβλέπει την πόντιση δεύτερου υποβρυχίου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου και Σύρου.   Στον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό…

Γνωστοποίηση αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι: Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 εξέλεξε τον κο Αλέξανδρο Νικολούζο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, ως μέλος στη θέση του αποχωρήσαντος κ. Ιωάννη Μάργαρη, ο οποίος υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου και μέλος του Δ.Σ. της…

Διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου: Επιλογή Αναδόχου για τους Υποσταθμούς

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι η συγγενής της εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι ξεκινούν άμεσα οι κατασκευαστικές εργασίες για τους Υποσταθμούς της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου, μετά την επιλογή του αναδόχου για το έργο. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι μειοδότρια εταιρεία για την κατασκευή του νέου τερματικού σταθμού Μετάβασης-Αντιστάθμισης στη Νοτιονατολική…

Ξεκίνησε η Διασύνδεση της Κρήτης Ανάδειξη Αναδόχων για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποβρύχιας Διασύνδεσης σε διεθνές επίπεδο

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι η συγγενής της εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για ένα έργο σταθμό στην παγκόσμια ιστορία υποβρύχιων διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Η υποβρύχια Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου μπαίνει πλέον στην φάση της υλοποίησης θέτοντας παράλληλα τον πήχη για τέτοιου είδους διασυνδέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.…

Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης Αποτελεσμάτων Πρώτου Εξαμήνου 2018

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») θα ανακοινώσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Πρώτου Εξαμήνου 2018, σήμερα μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, καθώς και τα Στοιχεία και Πληροφορίες θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.admieholding.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr. Για περισσότερες πληροφορίες,…

Διανομή Προμερίσματος χρήσης 2018

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Δ.Σ.), στη συνεδρίαση της 2 Ιουλίου 2018, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018 ύψους 7.338.480 ευρώ ή 0,0316 Ευρώ ανά μετοχή.   Το ποσό του προμερίσματος των 0,0316 Ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 15%, σύμφωνα με το…