Στο πλαίσιο στελέχωσης σχετικής υπηρεσίας, η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιθυμεί να προβεί στην πρόσληψη Υπευθύνου Επενδυτικών Σχέσεων – Investors Relations Manager.

Βασικά Καθήκοντα
Έργο του Υπευθύνου Επενδυτικών Σχέσεων θα αποτελέσει η μετάδοση, για λογαριασμό της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ενός συνεπούς μηνύματος προς την επενδυτική κοινότητα, καθώς και η διατήρηση και διαχείριση των σχέσεων με υφιστάμενους μετόχους και δυνητικούς επενδυτές.

Ειδικές Αρμοδιότητες
– Ανάπτυξη και διατήρηση επενδυτικών σχέσεων
– Καλλιέργεια σχέσεων με τους υφιστάμενους μετόχους, τους δυνητικούς επενδυτές και την επενδυτική κοινότητα γενικά
– Προετοιμασία ανακοινώσεων, χρηματιστηριακών ανακοινώσεων και δελτίων τύπου σχετικά με το έργο της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
– Διαχείριση των σχέσεων με τον Τύπο
– Εποπτεία επί του διαδικτυακού ιστοτόπου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης
– Οργάνωση roadshows, συνεδρίων και συναντήσεων με τους επενδυτές
– Πληροφόρηση της διοίκησης και των υπευθύνων των έργων σχετικά με την αντίληψη της επενδυτικής κοινότητας απέναντι στα συγκεκριμένα έργα και της δραστηριότητας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Προσόντα Υποψηφίου
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει να έχουν:

  • Τουλάχιστον 3 έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια ή συναφή θέση
  • Καλή γνώση της αγοράς ενέργειας
  • Πτυχίο και κατά προτίμηση μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο
  • Εξαιρετική κριτική σκέψη
  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες, τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο
  • Εξαιρετικές δεξιότητες στη δημιουργία σχέσεων και στη δημιουργία ομάδων
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άλλες γλώσσες θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
  • Διεθνής εμπειρία θα εκτιμηθεί

Διαδικασία επιλογής:
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την κατάληψη της θέσης του Υπεύθυνου Επενδυτικών Σχέσεων να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των αναγκαίων και πρόσθετων προσόντων και δεξιοτήτων τους σύμφωνα με την παρούσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση office@admieholding.gr, έως τις 2 Ιουλίου 2019, 17:00.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2019