ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κάντε κλικ στο παραπάνω οργανόγραμμα για περισσότερες πληροφορίες

Διοικητικό συμβούλιο

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαμαντής Βαχτσιαβάνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Παναγιώτης Ηλιόπουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωάννης Καράμπελας

ΜΕΛΗ ΔΣ

Βασίλειος Μήκας

Ελένη Ζενάκου

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος

Κωνσταντίνος Δρίβας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μαρία Σταματιάδου

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δήμητρα Παππά – Νομικός Σύμβουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σταυρούλα (Βένια) Τσιγαρίδα – Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (IR)

Γεώργιος Ελευθερίου – Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων

Ιωάννης Τρικαλιάρης – Αναλυτής Επενδυτικών Σχέσεων