Μαρία Σταματιάδου

Η  Μαρία Σταματιάδου είναι Οικονομολόγος, απόφοιτη του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα «Φορολογία & Ελεγκτική», με θέμα διπλωματικής έρευνας τη «Λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου σε Ελληνικές Βιομηχανικές Επιχειρήσεις». Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια με βασικά θέματα εξειδίκευσης τον Εσωτερικό Έλεγχο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Είναι λογίστρια – φοροτεχνικός, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με δεκαετή εμπειρία σε όλο το λογιστικό κύκλωμα μιας επιχείρησης, στη διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της και στην οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών για τη βέλτιστη λειτουργία και αποδοτικότητα της. Έχει αναλάβει ανάλογα καθήκοντα σε επιχειρήσεις με βιομηχανική δραστηριότητα, με εμπορική, καθώς και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Μητρική της γλώσσα είναι η ελληνική και έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.