Με την απόφαση 816/2018 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αναγνωρίζεται ρητά ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Συγγενής εταιρεία της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, διαθέτει ικανή τεχνογνωσία, τεχνική αξιοπιστία και οικονομική φερεγγυότητα για να έχει τον έλεγχο της κατασκευής του μεγαλύτερου έργου στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.

 

Ο ΑΔΜΗΕ προχωρά άμεσα στην σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) εκατό τοις εκατό (100%) θυγατρικής της, με ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο 200 εκατ. ευρώ. Η Συγγενής έχει ήδη από τον περασμένο Μάιο εξασφαλίσει τα κεφάλαια που αποτελούν επαρκή βάση για την κατασκευή και χρηματοδότηση της διασύνδεσης. Επιπλέον, με την απόφαση της, η ΡΑΕ δίνει την δυνατότητα σε αξιόπιστους εταίρους να διεκδικήσουν μειοψηφικά ποσοστά του SPV καταθέτοντας στη Συγγενή ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών. Υπενθυμίζεται ότι για τη συνεργασία των ενδιαφερομένων υπάρχει ήδη κατατεθειμένο το κείμενο Συμφωνίας Μετόχων (SHA) που έχει συντάξει ο ΑΔΜΗΕ, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που είχαν προηγηθεί.

 

Η Διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ σε  συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και το στρατηγικό επενδυτή State Grid Corporation of China, αντιλαμβανόμενη πλήρως τη σημασία της τάχιστης υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής-Κρήτης, έχει δεσμευθεί για την περάτωσή της εντός του 2022. Προς τούτο, έχει σημειώσει ήδη μεγάλη πρόοδο σε σειρά εργασιών, για τις οποίες έχει ενημερώσει αναλυτικά και την ΡΑΕ. Ενδεικτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου έχουν ολοκληρωθεί. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) θα κατατεθεί προς έγκριση στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός των ερχόμενων εβδομάδων, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκονται η μελέτη Κόστους-Οφέλους και οι απαραίτητες μελέτες για την λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κρήτης μετά την ολοκλήρωση και των δυο διασυνδέσεων (με Πελοπόννησο και Αττική).

 

‘Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης: «Η απόφαση της ΡΑΕ είναι ιστορική καθώς δικαιώνει την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε ο ΑΔΜΗΕ να επιταχύνει τις διασυνδέσεις των νησιών. Οι διασυνδέσεις των νησιών μας είναι κρίσιμης σημασίας όχι μόνο για την διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού τους σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά και για τον δραστικό περιορισμό των χρεώσεων ΥΚΩ στους λογαριασμούς ρεύματος όλων των νοικοκυριών. Ο Διαχειριστής με την ανάληψη του ελέγχου του πιο σημαντικού έργου υποδομής που κατασκευάζεται αυτήν την περίοδο στην Ελλάδα, μιας από τις πιο σημαντικές διασυνδέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, γίνεται μια ακόμη πιο ισχυρή εταιρεία και παγιώνει την ηγετική του θέση στον κλάδο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

 

Ο Πρόεδρος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Ιάσων Ρουσόπουλος σχολίασε ότι «Από την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και της εισαγωγής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διοικητική ομάδα του ΑΔΜΗΕ οραματίστηκε την νέα εποχή του Διαχειριστή με βασική στόχευση την διασύνδεση των νησιών. Η εταιρεία που διαχειριζόταν μέχρι πρότινος ένα κατά βάση χερσαίο δίκτυο, επεκτείνει δυναμικά την δραστηριότητα της στον τομέα των νησιωτικών διασυνδέσεων, δημιουργώντας αξία για τους καταναλωτές και τους μετόχους. Η απόφαση της ΡΑΕ αποτελεί το οριστικό ορόσημο για την αλλαγή της σελίδας του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας”.