Στη γραμμή αφετηρίας εισήλθε σήμερα ένα έργο υποδομής κομβικής σημασίας για την εθνική οικονομία, η διασύνδεση της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), με τη δημοσιοποίηση των τευχών δημοπράτησης για τους διαγωνισμούς για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέσει την Πελοπόννησο με την Κρήτη και των δυο τερματικών σταθμών. Η πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης, έργο συνολικού προϋπολογισμού 324 εκατ. ευρώ σχεδιάζεται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-20 και θα υλοποιηθεί από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς σε συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και το ξένο στρατηγικό επενδυτή State Grid Corporation of China επέσπευσαν σημαντικά  τις διαδικασίες, καθιστώντας έτσι ορατή την επιτάχυνση του επενδυτικού της προγράμματος, όπως αντικατοπτρίζεται στο νέο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου. Το εμβληματικό αυτό  έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου που η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και η Συγγενής Εταιρεία ΑΔΜΗΕ A.E.  έχουν θέσει για επενδύσεις ύψους €1 δις σε βάθος πενταετίας.

Η ολοκλήρωση του έργου που αναμένεται εντός του 2020 όχι μόνο θα συνδράμει αποφασιστικά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Κρήτης, αλλά και θα οδηγήσει σε μεγάλη ελάφρυνση των καταναλωτών όλης της χώρας από τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου 215 εκατ. Ευρώ σε ετήσια βάση, δηλ. μείωση πάνω από 50% των ΥΚΩ που επιβάλλονται σήμερα λόγω της μη διασύνδεσης της Κρήτης και που ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 300 εκατ. Ευρώ ετησίως. Επιπλέον, το έργο βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της σημαντικής μείωσης των ρυπογόνων εκπομπών και ενθαρρύνει νέες επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο ΑΔΜΗΕ προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για το έργο «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υποβρυχίων και Υπογείων Καλωδίων δυο κυκλωμάτων για τη Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ».  Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή.  Το έργο έχει «σπάσει» σε τρία τμήματα, με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού και την επίτευξη των βέλτιστων οικονομικών και τεχνικών όρων για το κάθε τμήμα. Ξεχωριστός διαγωνισμός θα διενεργηθεί για την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο και την επέκταση του υφιστάμενου Υποσταθμού στην περιοχή των Χανίων.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης πρόσθεσε από την πλευρά του ότι «Ο Διαχειριστής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 2020 που είναι επιβεβλημένη. Και τούτο διότι το έτος αυτό λήγουν οι εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία της ΕΕ για τα όρια εκπομπής ρύπων στις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες σε αυτόνομα συστήματα, όπως αυτό της Κρήτης. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, σε συνδυασμό με την «μεγάλη διασύνδεση» Κρήτης-Αττικής θα διασφαλίσουν την επάρκεια και την αξιοπιστία του εφοδιασμού της Κρήτης σε βάθος χρόνου».

 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2018