Την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε την εταιρεία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στο πλαίσιο της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου.

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ιάσων Ρουσόπουλος, κήρυξαν τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Ιάσων Ρουσόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, δήλωσε:
«Η εισαγωγή των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
αποτελεί μέρος του σχεδίου για την διατήρηση του ΑΔΜΗΕ υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει νομοθεσίας για συμμετοχή που δεν δύναται να υπολείπεται του 51%. Αντανακλά, ακόμα, τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, με έμφαση στην ανεξαρτησία και τις προοπτικές της εταιρείας για επενδύσεις. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ευθυγραμμίζεται με την αποστολή του ΑΔΜΗΕ, που δεν είναι άλλη από την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο».