Διευκρίνιση περί γνωστοποίησης αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») διευκρινίζει σε συνέχεια της γνωστοποίησης στις 28/2/2018 ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιάσων Ρουσόπουλος, έχει εκτελεστική ιδιότητα. Η γνωστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 ιστ (ββ) και άρθρο 21) και του…