Γνωστοποίηση αλλαγής Επιτροπής Ελέγχου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28/2/2018 ενέκρινε, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, την αντικατάσταση του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ιωάννη Μάργαρη από την κα. Ελένη Ζαρίκου, η οποία πληροί…