Ανακοίνωση Σύναψης Δανείου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η συνδεδεμένη της εταιρεία, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εκταμίευσε στις 30 Απριλίου 2018 €199 εκατ ως προϊόν δανειακής χρηματοδότησης από τις τράπεζες Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited Το ως άνω κοινοπρακτικό δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός…