Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α τριμήνου 2018

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η “Εταιρεία”) θα ανακοινώσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου αύριο Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματηστηριού Αθηνών. Η Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.admieholding.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματηστηριού Αθηνών www.helex.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν…