Διανομή Προμερίσματος χρήσης 2018

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Δ.Σ.), στη συνεδρίαση της 2 Ιουλίου 2018, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018 ύψους 7.338.480 ευρώ ή 0,0316 Ευρώ ανά μετοχή.   Το ποσό του προμερίσματος των 0,0316 Ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 15%, σύμφωνα με το…