Ιστορικής σημασίας η ανάληψη της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής

Με την απόφαση 816/2018 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αναγνωρίζεται ρητά ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Συγγενής εταιρεία της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, διαθέτει ικανή τεχνογνωσία, τεχνική αξιοπιστία και οικονομική φερεγγυότητα για να έχει τον έλεγχο της κατασκευής του μεγαλύτερου έργου στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.   Ο ΑΔΜΗΕ προχωρά άμεσα στην σύσταση…