Γνωστοποίηση αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι: Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 εξέλεξε τον κο Αλέξανδρο Νικολούζο, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, ως μέλος στη θέση του αποχωρήσαντος κ. Ιωάννη Μάργαρη, ο οποίος υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου και μέλος του Δ.Σ. της…