Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2019

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») θα ανακοινώσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο 2019 την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.admieholding.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι…