Στις 19 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Α’ Φάσης του έργου της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την οποία η Σύρος και η Πάρος διασυνδέονται με υποβρύχιο καλώδιο υψηλής τάσης με το ηπειρωτικό σύστημα. Μέσω της Πάρου η  Αντίπαρος, η Νάξος, το Κουφονήσι, η Σχοινούσα, η Ηρακλειά, η Ίος, η Σίκινος και η Φολέγανδρος ηλεκτροδοτούνται από το Ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να προστεθεί η Μύκονος.

Η Διασύνδεση των Κυκλάδων αποτελεί εξαιρετικής σημασίας έργο για την οικονομία της Ελλάδας, καθώς προσφέρει αξιόπιστη και επαρκή τροφοδότηση των νησιών με ηλεκτρική ενέργεια υψηλής τάσης. Παράλληλα, μειώνεται η επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω των ΥΚΩ, καθώς οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας επιδοτούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω πετρελαίου στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Το όφελος προσεγγίζει τα  80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ σε βάθος χρόνου εικοσαετίας αναμένεται να ανέλθει στα 2,7 δις ευρώ. Το έργο βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών λόγω της σημαντικής μείωσης των εκπομπών ρύπων από τους Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής και ενθαρρύνει την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ μέσω νέων επενδύσεων στα συγκεκριμένα νησιά.

Το έργο, προϋπολογισμού €247 εκατομμυρίων, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΣΠΑ και δανειοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.[1] Από το σύνολο του προϋπολογισμού, περίπου €145 εκ. αναμένεται να είναι συνεισφορά της Α’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων στην Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της Εταιρείας, δεδομένου ότι δεν προσμετράται σε αυτή το ποσό των επιχορηγήσεων, που ανέρχεται στα €102 εκ.

Η Α’ Φάση της  Διασύνδεσης των Κυκλάδων αποτελεί το πρώτο έργο που ολοκληρώνεται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. υπό την νέα μετοχική της σύνθεση. Αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίτευξη του στόχου που η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και η Συγγενής Εταιρεία ΑΔΜΗΕ A.E.  έχουν θέσει για επενδύσεις ύψους €1 δις σε βάθος πενταετίας,  σηματοδοτεί δε  τη νέα εποχή των διασυνδέσεων για τον Διαχειριστή.  Η διοίκηση της εταιρείας δρομολογεί με ταχείς ρυθμούς τις διαδικασίες για τη Β’ φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, που προβλέπει αφενός την διασύνδεση της Νάξου με την Πάρο και τη Μύκονο, αφετέρου την αναβάθμιση των υφιστάμενων καλωδιακών συνδέσεων Άνδρου-Τήνου και Άνδρου-Λιβαδιού (Εύβοια).  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €70 εκατ. ευρώ. Η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών που έχουν υποβληθεί βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης για τη Διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου που καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό  της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. Το έργο αυτό έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα €357 εκ.  Επιπρόσθετα, η εταιρεία αποφάσισε την επίσπευση της Γ’ Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων (που περιλαμβάνει την πόντιση δεύτερου καλωδίου μεταξύ Λαυρίου και Σύρου) κατά δύο χρόνια. Το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου, προϋπολογισμού 102 εκατ. ευρώ, το 2020. Τέλος, στο νέο Δεκαετές Πλάνο Ανάπτυξης για την περίοδο 2019-2028 που κατατίθεται σύντομα προς έγκριση στη ΡΑΕ, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει εντάξει με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα τη Δ’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, που περιλαμβάνει τα νησιά των Νότιων και Δυτικών Κυκλάδων, όπως τη Σέριφο, τη Μήλο και τη Σαντορίνη.

Η νέα διοίκηση που ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι, σε συνεργασία  με τους εργαζόμενους που υπέρβαλαν εαυτούς, ολοκλήρωσε το έργο  σε επτά μήνες,  ξεπερνώντας τα  όποια διοικητικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα προβλήματα.  Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Μ. Μανουσάκης “Είναι ένα παράδειγμα, πως μια επιχείρηση υπό δημόσιο έλεγχο μπορεί να επιταχύνει έργα, να λειτουργήσει αποδοτικά και να συμβάλει έτσι στην ανάπτυξη της εθνικής  οικονομίας”, κατέληξε.

Στα εγκαίνια της Σύρου έδωσαν το παρόν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,  ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Μ. Μανουσάκης, o  Πρόεδρος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Ι. Ρουσόπουλος και ο Αντιπρόεδρός της Ι. Μάργαρης,  ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Ν. Μπουλαξής, οι επικεφαλής της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης, του ΔΕΔΔΗΕ Ν. Χατζηαργυρίου, του ΛΑΓΗΕ Μ. Φιλίππου, οι βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας Κυκλάδων, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.

 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018

[1] Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων). Κατά την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 η Α’ Φάση του έργου εντάχθηκε για συγχρηματοδότηση στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»  και κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως συνεχιζόμενο.