// ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωάννης Καράμπελας

Ο κ. Ιωάννης Καράμπελας είναι οικονομολόγος και κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ από Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου και μεταπτυχιακό τίτλο στα Διεθνή Οικονομικά και την Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του SDA BOCCONI του Μιλάνου. Από το 1998 έως το 2000 διετέλεσε Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων Επενδύσεων στην Εναλλακτική Χρηματιστηριακή, ενώ από το 2000 έως το 2005 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ. Από το 2012 έως το 2015 εξελέγη Βουλευτής Βοιωτίας, ενώ από το 2015 έως και σήμερα είναι μέλος ΔΣ σε Εμπορική και Τεχνική ανώνυμη εταιρεία. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και ιταλικά και διαθέτει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. 

// ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Παναγιώτης Ηλιόπουλος

Ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος Αθηνών με εξειδίκευση σε θέματα Εταιρικού Δικαίου, Δικαίου Ενέργειας και Δικαίου του Ανταγωνισμού. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Queen Mary, University of London και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Business, Competition and Regulatory Law (MBL-FU) από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie Universität Berlin). Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA, από το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece. Τέλος κατέχει και πτυχίο πολιτικών επιστημών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ως δικηγόρος, έχει παράσχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες προς ενεργειακές εταιρείες (ΔΕΗ ΑΕ, κλπ), ενώ συμμετέχει ενεργά και στις δραστηριότητες της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου Ενέργειας καθώς και της European Federation of Energy Law Associations (EFELA).

Η μητρική του γλώσσα είναι η ελληνική, ενώ ομιλεί άπταιστα αγγλικά και διαθέτει γνώσεις της γαλλικής γλώσσας. Επιπλέον, ως απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, χειρίζεται άριστα την γερμανική γλώσσα.

Μέλη Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Λ. Αγγελόπουλος

Ο κ. Κωνσταντίνος Λ. Αγγελόπουλος κατέχει Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και Μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics (LSE). Τα τελευταία δεκαεπτά έτη έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με την διαχείριση ακινήτων, την προσέλκυση επενδύσεων και το σχεδιασμό επενδυτικών πολιτικών. Τα τελευταία δυο χρόνια είναι Διευθυντής Αξιοποίησης Μεγάλων Ακινήτων στην ΕΤΑΔ και παλαιότερα έχει διατελέσει Διευθυντής Προσέλκυσης Επενδύσεων στον Οργανισμό Enterprise Greece. Παράλληλα, στο παρελθόν θήτευσε ως Μέλος ΔΣ της ΜΟΔ Α.Ε. και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καθώς και ως σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, και Ανάπτυξης.

Κωνσταντίνος Δρίβας

Ο κ. Κωνσταντίνος Δρίβας είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών. Κατέχει Μεταπτυχιακό́ τίτλο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις Επιστήμες της Αγωγής.

Εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ από το 1993 υπηρετώντας διάφορους τομείς και αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις ευθύνης μεταξύ των οποίων Διευθυντής Λειτουργικής & Διοικητικής Υποστήριξης με Αρμοδιότητα την Ασφάλεια των Εγκαταστάσεων και Αναπληρωτής Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών με Αρμοδιότητα τον Συντονισμό & Λειτουργία των Περιφερειακών Κέντρων.

Δραστηριοποιείται ενεργά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχει διατελέσει  Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου (2010-2014) συμμετέχοντας σε διάφορες Επιτροπές του Δήμου.

Το 2014 διορίστηκε ως Τακτικό́ Μέλος Διοικητικού́ Συμβουλίου στο Γενικό́ Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ−ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του διασυνδεομένου σε αυτό́ Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης.

Ελένη Ζενάκου

Η κα Ελένη Ζενάκου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Λογιστική και Ελεγκτική. Μεταξύ άλλων, έχει υπηρετήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 2002 έως το 2020, από το 1991 έως το 2002 εργάσθηκε στο Υπουργείο Προεδρίας και συγκεκριμένα στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα Περιβάλλοντος και στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης. Επιπρόσθετα, διετέλεσε Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης η κα Ζενάκου είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, ενώ μιλάει άπταιστα αγγλικά και διαθέτει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Βασίλειος Μήκας

Ο κ. Βασίλειος Μήκας γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1959. Έλαβε το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με διπλωματική εργασία στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 1985, και παρακολούθησε επιτυχώς το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ το 1992-3.

Από το 1985 μέχρι το 2000 απασχολήθηκε συνεχώς σε σημαντικές εξαγωγικές εταιρίες της χημικής βιομηχανίας, στον ιδιωτικό τομέα, σε διευθυντικές θέσεις. Την περίοδο αυτή ασχολήθηκε με θέματα διεθνούς εμπορίου προϊόντων αυστηρών προδιαγραφών, αναπτύσσοντας και διαχειριζόμενος σχετικές διαδικασίες ποιότητας, τεχνικού μάρκετινγκ και συγκριτικής αξιολόγησης εμπορικών συνεργασιών.

Από το 2000 δραστηριοποιείται, ως διαχειριστής σε εταιρία ιδιοκτησίας του, στην εμπορία ειδικών χημικών προσθέτων, συνεργαζόμενος με διεθνείς εταιρείες και προμηθεύοντας Ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες.