// ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Χριστίνα Γιοβάνη

Η κα Χριστίνα Γιοβάνη κατέχει 30ετή εμπειρία στον τραπεζικό και συμβουλευτικό τομέα, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες θέσεις σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εταιρείες. Ξεκινώντας την σταδιοδρομία της με την INTERBANK, υπηρέτησε στην συνέχεια από θέσεις ευθύνης στην AMERICAN EXPRESS Bank και στην ABN AMRO Bank στους τομείς της χρηματοδότησης, της χρηματοδοτικής αναδιάρθρωσης & της πιστοληπτικής αξιολόγησης. Παράλληλα απέκτησε εμπειρογνωμοσύνη στα δημοσιοοικονομικά θέματα & στην δημόσια διοίκηση ως ειδικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Οικονομικών. Ως Managing Director & Legal Representative της DEPFA Bank και αργότερα ως Managing Partner της KBR Corporate Finance GmbH, εγκαθίδρυσε την παρουσία δύο διεθνών οργανισμών στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στους τομείς των χρηματοδοτήσεων, ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια – από τον Δεκέμβριο του 2019 – ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, έχει συμβάλει καθοριστικά στη στρατηγική αναδιάρθρωση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και στην εμβάθυνση των σχέσεων του οργανισμού με ομότιμους αναπτυξιακούς φορείς της Ε.Ε., με στόχο την προσέλκυση τεχνογνωσίας και την προώθηση μιας εταιρικής κουλτούρας μάθησης και προόδου.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA από το New Hampshire College των ΗΠΑ (1993) και προπτυχιακού τίτλου BSc in Business Administration από το American College of Greece (1992). Επιπλέον, κατέχει Graduate Level Certificate in Special Studies in Administration & Management από το Extension School του Harvard University (1994) και έλαβε τo 2021 την διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση International Directors Program (IDP-C) στην Εταιρική Διακυβέρνηση από το Institut Europeen d’Administration des Affaires (INSEAD). Με ιδιαίτερη επιθυμία να κατανοεί σε βάθος την ανθρώπινη ψυχολογία και να συμβάλλει στο εταιρικό περιβάλλον της, ειδικά σε συνθήκες αβεβαιότητας, έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα προγράμματα ηγεσίας και προσωπικής ανάπτυξης και έλαβε πρόσφατα Πιστοποίηση από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σχετικά με το Θεωρητικό και Πρακτικό Υπόβαθρο και τα Πλαίσια Υποστήριξης του Άγχους (2023).

// ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Νίκη Αχτύπη

Η κα. Νίκη Αχτύπη είναι νομικός, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Ms in Banking and Finance Law – Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Εργάζεται για περισσότερα από δέκα χρόνια ως δικηγόρος, εξειδικευμένη σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, εταιρικού και εργατικού δικαίου και ως νομική σύμβουλος σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Διετέλεσε μέλος του Επενδυτικού Συμβουλίου των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και νομική σύμβουλος του αρμόδιου Υπουργού για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

// ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωάννης Καράμπελας

Ο κ. Ιωάννης Καράμπελας είναι οικονομολόγος και κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ από Πανεπιστήμιο της Αγγλίας και μεταπτυχιακό τίτλο στα Διεθνή Οικονομικά και την Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο του SDA BOCCONI του Μιλάνου. Από το 1998 έως το 2000 διετέλεσε Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων και Σύμβουλος Επενδυτικών Υπηρεσιών στη Εναλλακτική Χρηματιστηριακή, ενώ από το 2000 έως το 2005 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ. Από το 2012 έως το 2015 εξελέγη Βουλευτής Βοιωτίας, από το 2015 έως και σήμερα είναι μέλος ΔΣ σε Εμπορική και Τεχνική ανώνυμη εταιρεία και έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών από την 26.3.2021 έως σήμερα. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και ιταλικά και διαθέτει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Μέλη Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Λ. Αγγελόπουλος

Ο κ. Κωνσταντίνος Λ. Αγγελόπουλος κατέχει Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και Μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics (LSE). Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με την διαχείριση ακινήτων, την προσέλκυση επενδύσεων και το σχεδιασμό επενδυτικών πολιτικών, ενώ από τον Ιούλιο του 2020 είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. 

 Έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος και μέλος Δ.Σ. εταιρειών καθώς και σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, και Ανάπτυξης.

Κωνσταντίνος Δρίβας

Ο κ. Κωνσταντίνος Δρίβας είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών. Κατέχει Μεταπτυχιακούς τίτλους στα Πληροφοριακά Συστήματα στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις Επιστήμες της Αγωγής.

Εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ από το 1993 υπηρετώντας διάφορους τομείς και αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις ευθύνης μεταξύ των οποίων Διευθυντής Ανάπτυξης Αγορών ,Επιχειρησιακός Οικονομικός Συνεργάτης Γενικών Διευθύνσεων , Διευθυντής Λειτουργικής & Διοικητικής Υποστήριξης με Αρμοδιότητα την Ασφάλεια των Εγκαταστάσεων και Αναπληρωτής Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών με Αρμοδιότητα τον Συντονισμό & Λειτουργία των Περιφερειακών Κέντρων.

Δραστηριοποιείται ενεργά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχει διατελέσει  Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου (2010-2014) συμμετέχοντας σε διάφορες Επιτροπές του Δήμου.

Το 2014 διορίστηκε ως Τακτικό́ Μέλος Διοικητικού́ Συμβουλίου στο Γενικό́ Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ−ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του διασυνδεομένου σε αυτό́ Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης.

Ελένη Ζενάκου

Η κα Ελένη Ζενάκου είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Λογιστική και Ελεγκτική. Μεταξύ άλλων, έχει υπηρετήσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 2002 έως το 2020, από το 1991 έως το 2002 εργάσθηκε στο Υπουργείο Προεδρίας και συγκεκριμένα στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στον Τομέα Περιβάλλοντος και στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης. Επιπρόσθετα, διετέλεσε Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ από τον Μάριο του 2021 είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

Επίσης η κα Ζενάκου είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, ενώ μιλάει άπταιστα αγγλικά και διαθέτει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Βασίλειος Μήκας

Ο κ. Βασίλειος Μήκας έλαβε το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με διπλωματική εργασία στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 1985, και παρακολούθησε επιτυχώς το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ το 1992-3.

Από το 1985 μέχρι το 2000 απασχολήθηκε συνεχώς σε σημαντικές εξαγωγικές εταιρίες της χημικής βιομηχανίας, στον ιδιωτικό τομέα, σε διευθυντικές θέσεις. Την περίοδο αυτή ασχολήθηκε με θέματα διεθνούς εμπορίου προϊόντων αυστηρών προδιαγραφών, αναπτύσσοντας και διαχειριζόμενος σχετικές διαδικασίες ποιότητας, τεχνικού μάρκετινγκ και συγκριτικής αξιολόγησης εμπορικών συνεργασιών.

Από το 2000 δραστηριοποιείται, ως διαχειριστής σε εταιρία ιδιοκτησίας του, στην εμπορία ειδικών χημικών προσθέτων, συνεργαζόμενος με διεθνείς εταιρείες και προμηθεύοντας Ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες.

Ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ συμμετέχει ως μέλος σε επιτροπές του ΔΣ και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.