Οικονομικά Αποτελέσματα 2023
Ενδιάμεσες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 2023
Οικονομικά Αποτελέσματα 2022
Ενδιάμεσες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 2022
Οικονομικά Αποτελέσματα 2021
Ενδιάμεσες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 2021
Οικονομικά Αποτελέσματα 2020
Ενδιάμεσες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 2020
Οικονομικά Αποτελέσματα 2019
Ενδιάμεσες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 2019
Οικονομικά Αποτελέσματα 2018
Οικονομικά Αποτελέσματα 2017