Ανακοίνωση Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών σχετικά με τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2022

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών, μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2022, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Απριλίου 2023, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στις επιχειρηματικές εξελίξεις του Ομίλου ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τη χρήση του 2023.

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022