Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων Α τριμήνου 2018

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η “Εταιρεία”) θα ανακοινώσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου αύριο Τρίτη 5 Ιουνίου 2018, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματηστηριού Αθηνών.

Η Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.admieholding.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματηστηριού Αθηνών www.helex.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις Σχέσεις με Επενδυτές (τηλ. 210 3636936)

Αθήνα 4 Ιουνίου 2018