Γνωστοποίηση ημερομηνίας δημοσίευσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2019

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») θα ανακοινώσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο 2019 την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.admieholding.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις Σχέσεις με Επενδυτές (τηλ. 210 3636936).

Αθήνα, 30 Μαΐου 2019