Η Δήμητρα Παππά είναι Δικηγόρος παρ΄Εφέταις, Ειδική Δικαστική Γραφολόγος και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αποφοίτησε το έτος 1995 από το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά την ολοκλήρωση της άσκησής της, δραστηριοποιήθηκε και δραστηριοποιείται στην μαχόμενη δικηγορία στους τομείς του Αστικού,  Εμπορικού και Τραπεζικού Δικαίου, του Δικαίου των Επιχειρήσεων,  του Εργατικού, Διοικητικού και του Δικαίου των συμβάσεων. Ασχολείται επίσης με την Δικαστική Γραφολογία, ως Πραγματογνώμονας εγγεγραμμένη στους Πίνακες Πραγματογνωμόνων μεγάλου αριθμού Πρωτοδικείων και Πλημμελειοδικείων στην Ελλάδα, καθώς επίσης έχει ολοκληρώσει μια σειρά εξειδικεύσεων που αφορούν στις τραπεζικές, εμπορικές και εταιρικές διαφορές ως Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχει λάβει μέρος σε πληθώρα συνεδρίων και ημερίδων που αφορούν στο εταιρικό δίκαιο.